Máy tính

Asus Zephyrus M16: Úi chà, đã thật!

21/09/2021 22:35 628

Sự có mặt của RTX 3000 đã tạo điều kiện cho Asus Zephyrus M16 có được những sự thay đổi đột phá, mang đến những trải nghiệm thật đã cho người dùng.