Chuyện Công Nghệ

Những sự cố công nghệ toàn cầu trong năm 2021

02/01/2022 18:30 562

Bên cạnh những nỗ lực của các công ông lớn trong lĩnh vực công nghệ nhằm tạo ra những phát minh mới. Năm 2021 cũng là năm xảy ra nhiều sự cố công nghệ khiến người dùng khó lòng quên